Autor stránek

Autor stránek

Zde může být text o autorovi

POŘÁDÁ CYKLOTEAM AGRO KOLÍN

LOGO DVt.png

PROPOZICE 2017

!!! ZRUŠENO !!!
S velikou lítostí oznamujeme, že jsme se rozhodli po 10 letech ukončit pořádání závodu Doubrava – Vysočina - Tour.  Prohráli jsme marný boj s úředním šimlem.

Po velkém zájmu k pořádání silničního závodu, ze strany odboru dopravy v Čáslavi, zejména jedné úřednice , po výčtu sankcí (pokuty, trestní odpovědnosti) a nemožných opatření a jejich naplnění (přechodné dopravní značení od odborné certifikované firmy a tu samozřejmě zaplatit), delegovat proškolené pořadatele, to vše v součinnosti se třemi krajskými odbory dopravy, se třemi krajskými správami silnic, obecními úřady, …) jsme dospěli k tomuto rozhodnutí.
Naše poděkování patří:
Obci Vrdy, která nám pomáhala deset let s pořádáním DVT, ale i za snahu zvrátit, či zmírnit nesmyslné požadavky krajského odboru dopravy.
Společnosti Ethanol Energy a.s, významný sponzor závodu.
a hlavně 1.500 účastníkům DVT, mnoha dobrovolníkům, kteří se podíleli na organizaci, na trati, pracovníkům ZŠ Vrdy, hasičům, divákům.
Organizační tým Agro Kolín.
Doubrava-Vysočina tour 2017

11. ročník

Termín:                        
26.8. 2017 (sobota)

Místo:
VRDY (okr:Kutná Hora, 5km od Čáslavi  směr Chrudim)

Pořadatel: 
Cyklistický oddíl Agro Kolín, obec Vrdy

Trasa: 
A 110km / 1.100m , B 40km , C 1km dětská
Prezentace: 
od 9:30 hod do 10:45 hod ZŠ Vrdy

Profil A 110km

Profil A 110km

A 110km

A 110km

B 40km

B 40km

Start:
Vrdy , od školy A v 11:00 hod, B v 11:10 hod , 
C v 11:15 hod.

Volba trasy je nutná při prezentaci.
Cíl:
Vrdy , u školy trasa  (zde jsou v tělocvičně k dispozici sprchy a toalety).

Vyhlášení:Vrdy , u školy trasa A, B v 16:00 hod.

Dětský:

Vrdy , u školy C ihned po ukončení dětského závodu.

 

Pořadí:

pořadí jednotlivých kategorií bude určeno na základě

pořadí v koridoru, který bude za prostorem cíle vyznačen

kužely a do kterého se závodníci zařadí po projetí cílem.

Závodník vyčká zapsání svého čísla pořadatelem a poté

na pokyn pořadatele prostor koridoru opustí tak, aby

mohlo zapsání dalších startovních čísel plynule

pokračovat a aby nebránil dalším závodníkům,

pořadatelům ani silničnímu provozu. (Všechnyinformace před závodem v prostoru startu.)

Startovné:

 
trasa A 200,-Kč - v cíli1x nápoj + 1x jídlo zdarma

trasa B 150,-Kč - v cíli1x nápoj + 1x jídlo zdarma

trasa C zdarma

 

Kategorie: J, M, M30, M40, M50, M60, Ž  (nejméně tři účastníci v kategorii)

 

Pozor: závodník, který neprojede prostorem koridoru a nevyčká zapsání do pořadí sestaveném v koridoru nebo bude zapsán v koridoru více než jednou, nebude zařazen do výsledků. Startovní číslo musí být na zádech  vpravo dole.

kategorie 2017.jpg
10. ročníku se zúčastnilo 144 závodníků.
Pořadatelé děkují všem účastníkům za kvalitní výkony, sportovní přístup a za účast.

Rádi bychom na našich webových stránkách poděkovali:
spoluorganizátor obec Vrdy 
spoluorganizátor a sponzor společnost Ethanol Energy a.s. 

spoluorganizátor a sponzor Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
sponzor UNIKOM a.s. Kutná Hora
a všem  za pomoc při průběhu a organizaci závodů.

Děkujeme AK

 
VÝSLEDKY 2016 + foto + video
Zápatí stránek
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one