Autor stránek

Autor stránek

Zde může být text o autorovi

POŘÁDÁ CYKLOTEAM AGRO KOLÍN

LOGO DVt.png

PROPOZICE 2018

PAŘÍŽOVSKÉ OKRUHY 2018 - DVT
SILNIČNÍ OKRUHOVÝ ZÁVOD

2. ročník

Termín:     1. 9. 2018 (sobota)

Místo: PAŘÍŽOV  směr Chrudim)


Trasa: 76 km / 1.050m , B 36km , C 1km dětská
Prezentace: od 10:00 SPOTRBAR

kategorie 2018 MALÁ.jpg
Start: v 11:00 hod

Vyhlášení: SPORTBATR cca 15:00 hod.

Pořadí: pořadí jednotlivých kategorií bude určeno na základě

pořadí v koridoru, který bude za prostorem cíle vyznačen

kužely a do kterého se závodníci zařadí po projetí cílem.

Závodník vyčká zapsání svého čísla pořadatelem a poté

na pokyn pořadatele prostor koridoru opustí tak, aby

mohlo zapsání dalších startovních čísel plynule

pokračovat a aby nebránil dalším závodníkům,

pořadatelům ani silničnímu provozu. (Všechnyinformace před závodem v prostoru startu.)

Startovné:

 
trasa A 150,-Kč - v cíli1x nápoj + 1x jídlo zdarma

trasa B 150,-Kč - v cíli1x nápoj + 1x jídlo zdarma

trasa C zdarma

 

Kategorie: J, M, M30, M40, M50, M60, nad M60 Ž  (nejméně tři účastníci v kategorii)

 

Pozor: závodník, který neprojede prostorem koridoru a nevyčká zapsání do pořadí sestaveném v koridoru nebo bude zapsán v koridoru více než jednou, nebude zařazen do výsledků. Startovní číslo musí být na zádech  vpravo dole.

PO2018 DVT.jpg
S velikou lítostí oznamujeme, že jsme se rozhodli po 10 letech ukončit pořádání závodu Doubrava – Vysočina - Tour.  Prohráli jsme marný boj s úředním šimlem.

Po velkém zájmu k pořádání silničního závodu, ze strany odboru dopravy v Čáslavi, zejména jedné úřednice , po výčtu sankcí (pokuty, trestní odpovědnosti) a nemožných opatření a jejich naplnění (přechodné dopravní značení od odborné certifikované firmy a tu samozřejmě zaplatit), delegovat proškolené pořadatele, to vše v součinnosti se třemi krajskými odbory dopravy, se třemi krajskými správami silnic, obecními úřady, …) jsme dospěli k tomuto rozhodnutí.
Naše poděkování patří:
Obci Vrdy, která nám pomáhala deset let s pořádáním DVT, ale i za snahu zvrátit, či zmírnit nesmyslné požadavky krajského odboru dopravy.
Společnosti Ethanol Energy a.s, významný sponzor závodu.
a hlavně 1.500 účastníkům DVT, mnoha dobrovolníkům, kteří se podíleli na organizaci, na trati, pracovníkům ZŠ Vrdy, hasičům, divákům.
Organizační tým Agro Kolín.
10. ročníku se zúčastnilo 144 závodníků.
Pořadatelé děkují všem účastníkům za kvalitní výkony, sportovní přístup a za účast.

Rádi bychom na našich webových stránkách poděkovali:
spoluorganizátor obec Vrdy 
spoluorganizátor a sponzor společnost Ethanol Energy a.s. 

spoluorganizátor a sponzor Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
sponzor UNIKOM a.s. Kutná Hora
a všem  za pomoc při průběhu a organizaci závodů.

Děkujeme AK

 
Zápatí stránek
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one